Francouzsky banquet je slovo, které má pravděpodobně svůj původ ve francouzském slově la banc - lavice.
Výrazem banket se dnes označuje společné stolování při mimořádných, oficiálních nebo slavnostních příležitostech.

- hosté sedí u společenské tabule (banketových stolů) podle zasedacího pořádku
- průběh se řídí předem stanoveným pořadem (protokolem)
- je nutné zajistit větší počet obsluhujících na vysoké odborné úrovni, mají společné nástupy a odchody
- podává se předem dohodnuté menu, jednotně pro všechny osoby, výjimkou jsou pouze nemocní a malé děti

Slovo raut je přejatý výraz z anglického slova rout, což znamená „srocení více než 3 lidí“.
Tato společenská událost slouží k navázání kontaktů co největšího počtu lidí.

- slavnostní občerstvení formou rautu se uskutečňuje zejména při větších akcích ve večerních hodinách
- raut je vhodné pořádat pro společnost s více jak 30 osobami
- bývá zpravidla zahájen „welcome drink“, uvítacím přípitkem, který je nabízený z podnosů obsluhou při příchodu hostů před vstupem do prostor konání
- konzumace probíhá samoobslužným způsobem z nabídkových stolů, které jsou rozděleny na stoly s pokrmy a nápoji, personál pouze pomáhá hostům při výběru
- konzumuje se ve stoje, prostor musí být vybaven stoly na odkládání použitého inventáře

Krátkodobé setkání, které se organizuje dopoledne nebo odpoledne, s jednodušší formou pohoštění, provozně a ekonomicky je méně náročné. Záměrem je umožnit seznámení a navázání nových kontaktů co možná největšímu počtu zúčastněných.

- časový limit na tuto akci by neměl přesáhnout dobu trvání dvou hodin
- servírovány jsou pokrmy upravené a nabízené tak, aby nebylo nutné používat příbory, talíře (chuťovky, chlebíčky, mini dezerty apod.), doplněno nabídkou nápojů
- obsluha nabízí pokrmy z podnosů a mís, sortiment se v průběhu akce již nedoplňuje.
Recepce je slavnostnější forma rautu, používá se v diplomatických a politických kruzích

- průběh se řídí předem stanoveným protokolem
- má slavnostní zahájení
- hosty vítá a loučí se s nimi hostitel
- je povolen pozdní příchod o 15 min.